Blowerdoortest - Bouwen op Maat - Casquo

Wat is het belang van een blowerdoortest?

- Elsemieke

Om de luchtdichtheid van een woning exact te kunnen bepalen is een blowerdoortest noodzakelijk. Deze test is belangrijk om een correcte energiescore te kunnen berekenen van jullie woning, maar wat houdt de blowerdoortest nu precies in?

Een blowerdoortest of luchtdichtheidstest is een meting waarmee men exact kan vaststellen hoe luchtdicht een gebouw is. Er wordt met een grote ventilator lucht uit en in de woning geblazen. Door het drukverschil (onderdruk of overdruk) zal lucht door kleine spleetjes, scheuren of andere openingen gaan wegstromen. Met speciale apparatuur (en evt. warmtecamera en/of rookstift) kan gedetecteerd worden hoeveel lucht er weglekt en op welke plaatsen dit gebeurt.

 

Werkwijze in stappen:

1) alle luchtroosters in huis worden gesloten en alle binnendeuren worden open gezet

2) de mechanische ventilatie wordt uitgeschakeld, alsook de aan- en afvoerroosters (of andere afvoeren) van de ventilatie worden afgesloten

3) in de voordeur wordt een speciale opstelling geplaatst met de ventilator. Op deze plaats wordt de lucht naar binnen en naar buiten geblazen

4) de ventilator wordt aangesloten op een speciale meetapparatuur die de resultaten doorstuurt. De deskundige gaat na hoeveel lucht er lekt door de gebouwschil bij een druk van 50 pascal

5) tijdens de test kunnen luchtlekken via een warmtecamera en/of rookstift opgespoord worden

 

De hoofdreden om deze test te laten uitvoeren is het beperken van energieverliezen, want ongecontroleerde ventilatie en energiebesparing gaan niet goed samen. De luchtdichtheid van uw woning speelt een belangrijke rol bij het berekenen van de energiescore. De luchtdichtheid is alleen objectief vast te stellen met een blowerdoortest. Wanneer er geen blowerdoortest wordt uitgevoerd zal de EPB verslaggever in zijn verslag werken met een schatting/standaardwaarde voor de luchtdichtheid. Deze standaardwaarde zorgt in de meeste gevallen voor een negatieve invloed op uw energiescore. In de praktijk is het bijna altijd zo dat woningen veel beter presteren dan deze theoretische waarde.

 

Bij een nieuwbouwwoning of renovatie is het zeker aan te raden om een blowerdoortest te laten uitvoeren. Het komt de EPB score zeker ten goede !

Terug naar overzicht

deel dit bericht